Allmänna villkor

För att bli medlem hos oss ska du ha fyllt 18 år. Du är själv ansvarig för det material du publicerar och är därvid också skyldig att följa svensk lag. Det är ej tillåtet att publicera material som på något sätt kan väcka anstöt hos någon medlem. Alla bilder och texter som publiceras gås igenom och vi förbehåller oss rätten att ta bort material utan föravrning om vi anser att det bryter mot våra villkor.

Var försiktig med att stämma träff med människor du inte känner. Du ansvarar själv över din säkerhet, och genom att registrera dig som medlem på hittarätt.net friskriver du oss allt juridiskt och ekonomiskt ansvar om eventuella missöden uppstår.

Alla medlemmar har rätt och möjlihet att anmäla andra medlemmar om man anser sig ha blivit behandlad på ett sätt som strider mot våra villkor. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta bort användarkonton om det uppdagas att regelbrott begåtts.

Vid tekniska problem så som driftstopp har vi heller inget ansvar för det material du publicerat. Genom att registrera dig accepterar du att data vid oförutsedda tekniska problem kan gå förlorad.

Vi följer personuppgiftslagen och genom registrering samtycker du till att vi lagrar uppgifter om dig i vår databas tills dess att du väljer att avsluta ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att använda den information du publicerar i nyhetsutskick till andra medlemmar, reklam på förstasidan och liknande marknadsföring som är kopplad till sajten. Vi lämner naturligtvis inte ut dina uppgifter eller ditt material till annan part. Lösenord lagras envägskrypterat och kan inte utläsas av någon.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera villkoren vid behov.
Du ansvarar för att hålla dig à jour om eventuella ändringar och tillägg.

Genom att registrera dig godkänner du dessa villkor.

Tillbaka startsidan